Yardım Kılavuzu

Yardım Kılavuzu

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecek için bugünden birikim ve tasarruf yapmanı sağlayarak emeklilik döneminde elde edeceğin ek gelir ile refah seviyeni arttırmanı ya da hayallerini gerçekleştirmeni amaçlayan özel emeklilik sistemidir.

Yaş sınırı olmaksızın herkesin BES’e katılması mümkün. Öğretmen, doktor ya da SGK üyesi olup olmamanın BES için bir önemi yoktur. BES yaptırmak istiyorsan bu sisteme kolaylıkla katılabilirsin.

Emeklilik hakkın için sistemde en az 10 yıl kalmalı ve 56 yaşını tamamlamalısın. Başka bir şartı yok!

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir. Emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlendiğini de bilmeni isteriz.

Ayrıca emeklilik hesaplarını, emeklilik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklıyoruz.

Sistemde bulunduğun ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Sadece nafaka borçları buna dahil değildir.

Kısaca açıklamak gerekirse; sistemde 10 aydır bulunduğunu ve 10.000 TL’lik bir birikimin olduğunu düşünelim. Haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 5.004 TL olduğu varsaydığımızda, brüt ücret ile sistemde bulunduğun ay çarpıldığında çıkan sonuca dokunulmayacaktır.

10*5.004 TL = 50.040 TL’lik birikim tutarı haczedilmeyecektir.

Bireysel Emeklilik Planları’nın her biri için “Asgari Katkı Payı” tutarı belirlenmiştir. Bu tutar yapabileceğin en az ödeme miktarıdır. Fakat tavsiye edilen minimum Katkı Payı tutarı 150 TL’dir.

BES için minimum ödeme miktarı belirlenmesine karşın ödemeler için üst bir limit yoktur.
En az miktar belirlenmesi karşın ödemeler için üst limit belirlenmemiştir.

Bireysel Emeklilik sözleşmesi, Katkı Payı olarak yapılan ilk ödemenin kredi kartı ile yapılması durumda varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra, hesap ödemelerinde eş zamanlı Katkı Payı tutarının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Evet! Yılda 12 kere Fon Dağılımı’nı değiştirebilirsin.

Bireysel Emeklilik hesaplarına ödenen Katkı Payları, seçtiğin emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmektedir.

 
Tüm fonlarımız Fiba Portföy Yönetim A.Ş. uzman kadrosu tarafından yönetilmektedir.
Eğer fon konusun da bilginiz yok ise Ftf Sigorta Aracılık Hizmetleri uzman kadrosundan bilgi alabilirsiniz

Devlet Katkısı, 01.01.2013-21.01.2022 tarihleri arasında yatırılan katkı payları için %25, 22.01.2022 tarihinden itibaren yatırılan katkı payları için %30 olarak hesaplanmaktadır. Örnek olarak 22.01.2022 tarihine kadar ödenecek 20.000 TL katkı payı için 5.000 TL Devlet Katkısı, sonrasında ödenen 40.048 TL için 12.014,40 TL devlet katkısı hesaplaması yapılacaktır.

Alabileceğin maksimum yıllık Devlet Katkısı ise o yıla ait asgari brüt ücret tutarının %30’u kadardır.

Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz.

Vergi mükellefi olup olmadığına, mesleğine bakılmaksızın bireysel ya da gruba bağlı Bireysel Eemeklilik sözleşmesi dahilinde Katkı Payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların alt soyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan Katkı Payları için Devlet Katkısı ödenir.

Fakat İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri’ne Devlet Katkısı ödenmez.

Maksimum Devlet Katkısı 2023 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı olan 120.096,00 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre 2023 yılı içinde alınabilecek maksimum Devlet Katkısı tutarı 36.028,80 TL'dir.

Elbette faydalanır. Devlet Katkısından yararlanabilmek için bireysel veya gruba bağlı emeklilik hesabına Katkı Payı ödeyen kişinin, katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bu emeklilik sistemlerine dahil olan herkese devlet tarafından Katkı Payı ödenmektedir.

01.01.2013 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi değişti. Önceki sistemde bulunan vergi avantajı yeni sistemde katılımcı için daha avantajlı bir sistem olan Devlet Katkısı olarak değişmiştir.

Kısacası ödenen Katkı Payının vergi matrahından indirilmesi uygulaması yerine, Devlet Katkısı uygulaması gelmiştir.

Devlet katkısı, Takasbank nezdinde katılımcının Bireysel Emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabında saklanacak olup Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

Devlet Katkısı kanunu 1 Ocak 2013 yılında yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olanların devlet katkılarını hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir.

 • En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı ve getirilerinin %15'ine,
 • En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
 • En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,
 • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra ve 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısının tamamına hak kazanırlar.
 • Sistemde 3 yıldan az kaldığın takdirde Devlet Katkısı hakkı ortadan kalkar.

Devlet Katkısı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için bu tarihten öncekiler için şöyle bir avantaj vardır.

Kayıt olduğun tarihe ek olarak 1 Ocak 2013 yılından itibaren 3 yıl sistemde kalma şartı ile bir kereye mahsus emekliliğin için aşağıdaki hak ediş süresi eklenir.

 • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunursan 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunursan 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunursan 3 yıl.

Katkı payı ödemesinin kredi kartı ile yapılması halinde yurt içi/yurt dışı bankalara ait kredi kartları için blokaj süresi 41 gün uygulanmaktadır. Blokaj süresi bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde değişiklik gösterebilir.

Sistemden ayrılma durumunda, Devlet Katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj uygulanır.

 • 10 yıldan az süreyle Katkı Payı ödeyerek ayrılanlardan %15,
 • 10 yıl süreyle Katkı Payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlardan %10,
 • Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlardan %5 kesinti yapılır.

45 yaşın altında olmak şartıyla, özel ve kamu sektöründe çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik hesabı açılması ve ilk aydan başlayarak kişinin kendi maaşından Katkı Payı kesintisi yapılarak sisteme dahil olmasıdır.

Şirketler çalışan sayısına bağlı olarak kademeli bir şekilde sisteme dahil edilecektir.

Kıdem Tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.

Yeni kıdem tazminatı modeliyle birikmiş kıdem tazminatı haklarının Bireysel Emeklilik fonlarına aktarılması söz konusu olabilir.

Kıdem tazminatlarının Bireysel Emeklilik Sisteminde biriktirilmesi ile ilgili süreç henüz kesin bir karara bağlanmamıştır.

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği için tıklayınız.

Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sistemi için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu için tıklayınız.

Takasbank Bireysel Emeklilik Sistemi için tıklayınız.

Emeklilik Gözetim Merkezi için tıklayınız.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, devlet tarafından birikim yapmanı destekleyen ve emeklilik döneminde elde edeceğin ek gelir sayesinde yaşam standardından ödün vermeden rahat bir emeklilik yaşamana yardımcı olacak emeklilik sistemidir. 

 

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne 45 yaş altı tüm çalışanlar zorunlu olarak dahil edilecek.

Yeni bir Emeklilik Sistemi bizleri bekliyor. Bu sistemin detayları yavaş yavaş netleşecek olsa da biz, genel hatlarıyla "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi"ni mevcut resmi açıklamalar doğrultusunda aktaracağız.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde, maaşının miktarına göre kesinti olacak ve hem devlet hem de işverenin senin birikimine katkı yapacak. Bu kesinti ve katkılar her ay sonunda hesabında birikmeye devam edecek. 

Bu sistemden çıkman için emekliliğinin gelmesini beklemen gerekecek. Emeklilik zamanın geldiğinde sistemden çıkarken işveren kesintisi ve devlet katkısının tamamını hak edeceksin.

Kıdem fonu, kıdem tazminatının fonlu bir sisteme geçirilip aynı zamanda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile entegre edilmesi anlamına gelmektedir. 

Kıdem, her yılın sonunda işverenin tarafından fon hesabına yatırılacak. Kıdem birikimini emeklilik zamanın gelince alabilecek ve kıdeminin yatıp yatmadığını, ne kadar birikiminin olduğunu ise hesabından takip edebileceksin. 

Bu sisteme, yeni işe girenler ve belirli bir çalışma süresine sahip olanlar zorunlu olarak katılacak. Emekliliğine az bir süre kalıp belli bir yaşın üstünde olanlar ise sisteme dahil edilmeyecek. 

7226 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5 inci maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşlarının ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler) döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmesine imkan sağlanmaktadır.

7226 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilk Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nuna ilişkin düzenleme paralelinde, bu Kanunun 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır.

Bilindiği gibi bireysel emeklilik sisteminde, ilgilinin sisteme ödediği katkı payının %30'u kadar Devlet katkısı ödenmektedir. Bu Kanunun 19 uncu maddesi ile 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak, döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine ödenen paylar için söz konusu oranın %10'a kadar indirilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Yapılan resmi açıklamalara göre çalışmalarımızı hızla tamamlamak için çalışıyoruz. En kısa sürede yine sektörde bir ilke imza atmak en önemli hedefimiz. Döviz cinsinden ödemeli BES Planımızı hazır hale getirdiğimizde sitemizde BES Planlarımız arasında yayınlacağız ve sizlere duyurular yoluyla gelişmeleri ileteceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Bireysel Emeklilik Sistemine yabancı para cinsinden yapılan Katkı Payı ödemeleri için 4632 sayılı BES Tasaruuf ve Yatırım Sistemi Kanunun ek birinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına BES hesabına ödenen Katkı Payları için Devlet Katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan Katkı Payı ödemeleri için %10 olarak belirlenmiştir. Bu karar, 24.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 2477 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yürürlüğe girmiştir.

Hayır. 18 yaşından küçüklerin BES’e dahil edilmesinde asgari yaş sınırı bulunmamaktadır. Yaş sınırı olmaksızın yeni doğanlar dahil olmak üzere herkes BES’e katılabilir.

Kanuni temsilci bazı özel durum haricinde, esas olarak;

 • Anne ve babanın evlilik birliğinin devamı halinde hem anne hem baba,
 • Anne ve babanın evlilik birliğinin sonlandığı durumda velayetin verildiği taraf,
 • Anne ve babanın hayatta olmaması halinde veya bir nedenle çocuğun velayetinin anne ve babadan alındığı durumlarda mahkemece tayin edilen vasidir.

Evet. Devlet katkısı uygulamasında diğer sözleşmelerden her hangi bir farklılık yoktur, ödenen katkı paylarının %30’u oranında Devlet Katkısı avantajı bulunmaktadır. Devlet katkısı olarak ödenecek tutar ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret toplamının %30’u ile sınırlıdır.

Sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalınması ve 56 yaşını doldurması gerekir.

Katkı payı ödemeleri kanuni temsilciler veya kanuni temsilciler tarafından yasaklanmamış olması veya sonradan itiraz edilmemesi kaydıyla kanuni temsilciler dışında kalan kişiler tarafından sözleşmeye “katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi” olarak kaydedilen kişiler tarafından yapılabilir.

“Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca en az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz tutarındaki katkı payını 3 yıl boyunca sistemde tutmak gerekmektedir.

Bahsedilen uygulama ile BES sözleşmesi başlatan yabancı katılımcıların, bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün değildir.

Bahsedilen uygulama ile seçilebilecek olan fonlar, SEDDK tarafından belirlenecektir.

Sistemde 3 yıl kalma şartı bulunmaktadır.

13 Mayıs 2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca en az 500.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz tutarındaki katkı payını, kapsamı SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutarak sistemde 3 yıl kalma şartı ile BES sözleşmesi başlatan yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkân tanınmıştır.

Katkı payı ödemesinin banka/debit ve ön ödemeli kart ile yapılması halinde yurt içi bankalara ait banka/debit ve ön ödemeli kartlar için blokaj süresi 8 gün uygulanmaktadır. Blokaj süresi bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde değişiklik gösterebilir.

Bize Ulaşın

Görüş ve önerilerin bizim için değerlidir! Amacımız sana her zaman daha iyi hizmet verebilmektir. Bu nedenle görüş ve önerilerine çok değer veriyor; ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımızda titizlikle değerlendiriyoruz.

widget
Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading